Aktualności

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 RPLD.02.02.01-IP.02-10-006/16: Opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do...

Przyjęte zostały kryteria wyboru projektów dla Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP, zorientowanego na zwiększenie aktywności firm z Polski Wschodniej na zagranicznych rynkach. Dla przyszłych Beneficjentów stwarza to podstawę do...

W I kwartale 2016 r. ogłoszony zostanie nabór wniosków o dotację na opracowanie nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa zmierzającego do jego internacjonalizacji. Wnioski o dotację na wdrożenie nowego modelu biznesowego będą...

W drugiej dekadzie lutego 2016 r. zostanie opublikowane ogłoszenie o naborze wniosków o dotację  na zwiększenie aktywności międzynarodowej małopolskich MŚP oraz zwiększenie rozpoznawalności Małopolski jako marki gospodarczej....

W dniu 16 listopada br.  w woj. SLĄSKIM, od MSP, rozpoczęto nabór Wniosków o dotację Projektów „Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych”. Nabór trwa do 11 stycznia 2016 r....

1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  ...  |  21

REGIONALNE PROGRAMY
OPERACYJNE
Najbliższe nabory Wniosków
(I kw. 2016)

RPO ŁÓDZKIE
II.2.1  Modele biznesowe MŚP
Internacjonalizacja; Eksport
II.3.1  Innowacje w MŚP
Inwestycje; Środki Trwałe; IT


RPO MAŁOPOLSKIE
3.3.2 Umiędzynarodowienie Małopolskiej Gospodarki
Internacjonalizacja; Eksport


Program Operacyjny Polska Wschodnia
1.2 Internacjonalizacja MŚP

Informacja
Oferta współpracy
Oferta oceny potencjału Wniosku


HRS on-line

 HOTELE HRS  
wybierz jeden ze 130.000 hoteli na świecie   


UWAGA! Ten serwis używa plików cookies, proszę zapoznać się z polityką wykorzystania plików cookies
serwisu Korporacja Inicjatyw Gospodarczych Sp. z o.o.
ZAMKNIJ